Antikvariát s více než 48 003 položkami
+420 775 281 837 v pracovní dny 7:00 - 14:00
Antikvariát
Nákupní košík Prázdný

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v knižním internetovém antikvariátu www.cervenyknir.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Nákup kupujícího nemůže být uskutečněn bez souhlasu zákazníka s těmito obchodními podmínkami a kupující uskutečněním nákupu souhlasí s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi pečlivě seznámil.

 1. Kontaktní údaje prodávajícího

   

  Název: NIXTA s.r.o.
  Sídlo: Průhonice, Na Sídlišti II 153, PSČ: 25243
  IČ: 263 01 521
  DIČ: CZ26301521 
  Telefon:+420 775 281 837  volat pouze v pracovní době ( na sms nereagujeme! )
  Email: antikvariat@cervenyknir.cz

   

  Provozovna a sklad ( zde není prodejna! ): Na Návsi 45, 25101 Dobřejovice
  Provozní doba: pracovní dny 7:00 - 14:00 hod. 

 2. Informace

  Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou stanoveny s ohledem na stav zboží, kromě nákladů na doručení zboží a případných bankovních poplatků. 

  Potvrzení o přijetí objednávky není její akceptací. Dostupnost zboží uvedeného ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. O možnosti vyzvednutí, nebo odeslání bude kupující informován zvláštním e-mailem, popř. sms zprávou. Pokud prodávající nebude schopen dodat všechny položky, vyžádá si před expedicí souhlas s odesláním nekompletní objednávky.

  Fotografie uvedené na stránkách obchodu je vždy reálné, nicméně nemusí přesně odpovídat stavu prodávaného zboží. Rozhodující je popis stavu, který je uveden u položky.
   

 3. Registrace kupujícího

  Kupující může provádět objednávky bez registrace anebo s registrací. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 4. Doručování zboží

   

  Osobně

   

  Zboží je možné vyzvednout osobně:
  - na adrese provozovny pouze s platbou předem převodem na bankovní účet v pracovních dnech od 7 do 14 hodin. Na adrese provozovny není prodejna!

   

  Zaslání

   

  Prodávající odešle zboží kupujícímu, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.

  U zboží objednaného se zasláním na dobírku je kupující povinen zboží převzít a zaplatit. Pokud kupující nepřebere dobírku, jsme oprávněni požadovat u následující objednávky platbu předem. V případě nevyzvednutí balíčku budeme nárokovat po kupujícím cenu poštovného. To, že zásilku zákazník nepřevezme, neznamená, že jí stornoval/a nebo že odstoupil/a od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že porušili kupní smlouvu, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

  Objednávky budou odeslány Českou poštou.

  Přepravné:
  Česká republika při platbě předem na účet – cena 119,-  (balík DO RUKY) nebo 109,- (balík NA POŠTU) nebo 72,- (Balíkovna České pošty). Při platbě dobírkou – cena 158,- (balík DO RUKY), nebo 148,-  (balík NA POŠTU).
  Slovenská republika pouze při platbě předem na účet – cena 280,- 

  O cenách přepravného mimo Českou republiku a Slovenskou republiku bude kupující na vyžádání informován individuálním e-mailem.

  Dobírka je splatná hotově nebo kartou při převzetí. Na Slovensku platba probíhá v eurech.

  Daňový doklad odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím.

  Kupujícímu je povinen si zboží při převzetí co nejdříve překontrolovat.

 5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

  Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

  Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží. V případě, že si zásilku kupující nepřevezme od dopravce nebo nevyzvedne uloženou zásilku na uložišti zásilek je kupující povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek.

  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Jako oznámení postačuje prohlášení kupujícího zaslané e-mailem na adresu provozovny.

  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

  Zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stejném stavu, jako bylo expedováno. Náklady vrácení zboží nese kupující.

  V případě, že si zásilku kupující nepřevezme od dopravce nebo nevyzvedne uloženou zásilku na uložišti zásilek je kupující povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek ve výši původně kupujícím vybraného přepravného.

  Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

  Na zaplacení zboží má kupující 5 pracovních dnů ode dne odeslání platebních pokynů. Nebude-li do této doby zboží řádně zaplaceno, má prodávající právo objednávku stornovat.

 6. Reklamace a vadné plnění

  Antikvariát je obchod s použitým zbožím.

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn.

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

  Práva z vadného plnění podle § 2099 až 2017 a § 2165 až 2174 občanského zákoníku může kupující uplatňovat poštou na adrese Dobřejovice, Na Návsi 45, PSČ: 251 01, nebo prostřednictvím e-mailové pošty na adrese . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O průběhu reklamace bude prodávající kupujícího informovat e-mailovou zprávou.
  Upozorňujeme, že není možné reklamované zboží zaslat na kontaktní adresu na dobírku. Takto poslaná zásilka nebude převzata.

 7. Ochrana osobních údajů

  Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

  Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 8. EET

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 9. Závěrečná ustanovení

  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

  Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.

  Těmito všeobecnými ustanoveními není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.